PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI CENÍKŮ

Rádi Vám oznamujeme, že prodlužujeme platnost všech ceníků z roku 2018.
Všechny ceníky zůstávají platné pro první pololetí roku 2019.

Kompletní ceník je ke stažení na https://www.olex.cz/cenik-cr/